JHATKA & MAAS ARCHIVE

Dasam Guru Chamaktaar, Sohdi Teja Singh, 2010

ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛਤ੍ਰੀ ਧਰਮ ਹੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਗ ਰਚਿਆ ਹੈ । ਸਭ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਉਤਾ ਦੇਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਸ ਖਾਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਦੱਛਣਾ ਦੀ ਇਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰ ਖੰਡ ਖਾਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਰੁਪਯਾ ਦੱਛਣਾ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ...

read more

Shaheed Bilaas, Bhai Manni Singh Shaheed

ਨੀਲਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਅੰਬਰ ਪਹਿਨਣਾ ॥ ਸੂਹਾ ਅੰਗ ਲਗਾਇਆ, ਏਹਦੇ ਸੇਵਕਾ ॥ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਨਹਿ ਖਾਣ, ਬਣ ਗਏ ਵੈਸਨੋ ॥ ਪਯਾ ਵਿਖਾਂਧ ਸੀ ਆਣ, ਮਧ ਇਮ ਖਾਲਸੇ ॥ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਲਿਖਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ॥ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਕਰਨ ਕਰਾਨ ਲਈ ॥ ਸੇਵਾ ਹਰੀ ਸੀ ਪਾਤੀ ਬਾਚੀ ਖੋਲ ਕੇ ॥ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਮਿਕਾਏ ਝਗੜਾ ਦੋਹਾਂ ਕਾ ॥ They...

read more

Sri Gurmukh Prakash, Sant Gurbachan Singh Bhindranwale

ਬਾਬਾ ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਦਸਮੇਸ ਕੀ ਕੇ ਪਹਿਰ ਅਕਾਲ ਬਾਣਾ ਆਏ ਗੁਰ ਤੀਰ ਹੈ ॥ Baba Fateh Singh, the prince of the Tenth Master, adorning the attire of the Deathless approached the Guru. ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਪੇਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਪੰਥ ਸੁਤ ਚਲੇ ਤੇਰਾ ਜੰਗੀ ਬਲਬੀਰ ਹੈ ॥ Sitting at...

read more

Asiatic Annual Register (1809)

Now becoming a Singh, he is a heterodox, and distinct from the Hindus by whom he is considered an apostate. He is not restricted in his diet, but is allowed, by the tenets of his new religion, to devour whatever food his appetite may prompt, excepting...

read more

William Francklin (1805)

The Sikhs are remarkably fond of the flesh of the jungle hog, which they kill in chase: this food is allowable by their law. They likewise eat of mutton and fish; but these being unlawful the Brahmins will not partake, leaving those who chose to transgress...

read more

John Griffiths (1794)

The Sikhs receive Proselytes of almost every cast, a point in which they differ most materially from the Hindus. To initiate Mohammedans into their mysteries, they prepare a Dish of Hogs legs, which the converts are obliged to partake of, previous to...

read more

Vaaran Bhai Gurdaas, Bhai Gurdaas Ji

ਬੇਮੁਖ ਕਿੱਕੂੰ ਸਾਧੀਦਾ ਹੈ How the apostate could be set right ਜਿਉ ਕਰਿ ਖੂਹਹੁ ਨਿਕਲੈ ਗਲਿ ਬਧੇ ਪਾਣੀ। The water is drawn out of well only when the pitcher is tied from the neck (with rope). ਜਿਉ ਮਣਿ ਕਾਲੇ ਸਪ ਸਿਰਿ ਹਸਿ ਦੇਇ ਨ ਜਾਣੀ। The cobra does not happily give away...

read more

Prem Sumarag

What kinds of meat can be eaten? The best is wild boar (bairah), the rhinoceros (gainda), various kinds of deer (mrig), goat (bakara), sheep (chhattara) and hare (kharagoz). What kinds of bird may be eaten? The best is crane (kulang), then goose (gaz),...

read more

Dabistan-e-Mazahib, Mohsin Fani (1650s)

Note: The below reference to Guru Hargobind Sahib is a contemporary eye witness account, so very valuable. The reference to earlier Gurus is clearly taken from hearsay as the author suggests the 6th Guru does not follow the precepts of the earlier Gurus....

read more

Hukamnama, Guru Gobind Singh (1699)

To the entire sangat at Kabul. The Guru will protect the Sangat, I am pleased with you all. You should take baptism by the sword, from the Five Beloveds. Keep your hair uncut for this is a seal of the Guru. Accept the use of shorts and a sword. Always wear IRON KARA...

read more

Journals on Master Tara Singh

The Sikhs had a grievance that Jhatka meat was not allowed in any government institution whereas there was no restriction on the use of Halal meat. This was regarded as an act of discrimination against the Sikhs and they demanded that in all government...

read more

The Tribune (1937)

Communal riots and the formation of Unity Conference provided a space for the three Sikhs Joginder Singh, Ujjal Singh and Baldev Singh to come together. The three leaders became a part of various deputations to appeal Sikandar Hayat Khan with Sikh point of...

read more

Sri Gur Panth Prakaash, Rattan Singh Bhangoo

While Miri Singh was the son of (Baba) Kahan Singh, Sangat Singh was Lahora Singh Kalal’s son. While this wrestling bout was in progress near AKAAL BUNGA, All the (Tat Khalsa) Singhs were witnessing this wrestling match. Chaupai As soon as Miri Singh took the other’s...

read more

Vaaran Bhai Gurdaas, Bhai Gurdaas Ji

ਹੋਇ ਨਿਮਾਣੀ ਬਕਰੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਈ। Goat is humble and hence it is respected everywhere. ਮਰਣੈ ਪਰਣੈ ਮੰਨੀਐ ਜਗਿ ਭੋਗਿ ਪਰਵਾਣੁ ਕਰਾਈ। On occasions of death, joy, marriage, yajna, etc only its meat dis accepted. ਮਾਸੁ ਪਵਿਤ੍ਰ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਨੋ ਆਂਦਹੁ ਤਾਰ ਵੀਚਾਰਿ ਵਜਾਈ। Among the...

read more

Gurudwara Sri Quilla Mubarak Sahib

GURUDWARA SRI QILLA MUBARAK SAHIB is situated in the Distt City Batinda. It is situated inside old Batinda Fort, hence the name, Qilla Mubarak Sahib. SRI GURU GOBIND SINGH JI came to Bathinda via Bhagu. GURU SAHIB met Haaji Ratan, and had a discussion with him. GURU...

read more

Parchian Paatshahi 10, Seva Daas

Once the Guru organised a Brahm Yagg. A large number of Brahmins and other guests joined. All kinds of dainties were served. The Yagg continued for many days. Rice puddings and sugar were used liberally. And maha parshad (meat) was also served. The Guru declared, "A...

read more

Mukhtinama, Suraj Praakash

The Preparation and consumption of food Repeat the Guru’s name and recite Japji before taking food. Eat with a Sikh of the Guru, Share your food. Never eat another’s leavings. If you leave an unfinished meal, do not return to it. Do not eat with your hair hanging...

read more

Rehitnama Bhai Daya Singh

The Preparation of Consumption of Food In your earthen cooking-square cook over a wood fire, not a dung one. Wash your hands and feet and sit in a clean place to eat. Always wear a kachh when eating. Do not eat with your kes uncovered. Neither consume  too much grain...

read more

Sri Gur Panth Prakaash, Rattan Singh Bhangoo

Jhatka was performed on a goat and its skin was removed. Immediately the Singhs made a nagara (battle drum) using its skin. SHARE GYAAN WITH THE SANGAT This is a truly panthic effort, we would be honoured to add your findings here. Please provide the exact reference...

read more

Sri Guru Granth Sahib Ji

ਮਃ ੧ ॥ First Mehl: ਮਾਸੁ ਮਾਸੁ ਕਰਿ ਮੂਰਖੁ ਝਗੜੇ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ॥ The fools argue about flesh and meat, but they know nothing about meditation and spiritual wisdom. ਕਉਣੁ ਮਾਸੁ ਕਉਣੁ ਸਾਗੁ ਕਹਾਵੈ ਕਿਸੁ ਮਹਿ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ ॥ What is called meat, and what is called green...

read more

Sri Guru Granth Sahib Ji

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ Shalok, First Mehl: ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਹੁ ਨਿੰਮਿਆ ਮਾਸੈ ਅੰਦਰਿ ਵਾਸੁ ॥ First, the mortal is conceived in the flesh, and then he dwells in the flesh. ਜੀਉ ਪਾਇ ਮਾਸੁ ਮੁਹਿ ਮਿਲਿਆ ਹਡੁ ਚੰਮੁ ਤਨੁ ਮਾਸੁ ॥ When he comes alive, his mouth takes flesh; his bones, skin and body are...

read more

Prem Sumarg Granth

In the aforementioned situation, the person [who is away from his own area] should regard all available grains as legitimate. The fastidious who say that you should not eat any particular grain are wrong. All grains are pure. Only the eater can be impure. In his...

read more

Prem Sumarg Granth

Where is it prescribed, what one should eat, and why? All food and drink is pure. Why? Food has always been available and each person eats it without considering the source. Thus we are informed that however it may have been obtained it should be regarded as pure and...

read more
Share This