JHATKA & MAAS ITHIAAS

Dasam Guru Chamaktaar, Sohdi Teja Singh, 2010

ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛਤ੍ਰੀ ਧਰਮ ਹੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਗ ਰਚਿਆ ਹੈ । ਸਭ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਉਤਾ ਦੇਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਸ ਖਾਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਦੱਛਣਾ ਦੀ ਇਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰ ਖੰਡ ਖਾਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਰੁਪਯਾ ਦੱਛਣਾ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ...

Shaheed Bilaas, Bhai Manni Singh Shaheed

ਨੀਲਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਅੰਬਰ ਪਹਿਨਣਾ ॥ ਸੂਹਾ ਅੰਗ ਲਗਾਇਆ, ਏਹਦੇ ਸੇਵਕਾ ॥ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਨਹਿ ਖਾਣ, ਬਣ ਗਏ ਵੈਸਨੋ ॥ ਪਯਾ ਵਿਖਾਂਧ ਸੀ ਆਣ, ਮਧ ਇਮ ਖਾਲਸੇ ॥ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਲਿਖਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ॥ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਕਰਨ ਕਰਾਨ ਲਈ ॥ ਸੇਵਾ ਹਰੀ ਸੀ ਪਾਤੀ ਬਾਚੀ ਖੋਲ ਕੇ ॥ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਮਿਕਾਏ ਝਗੜਾ ਦੋਹਾਂ ਕਾ ॥ They...

Sri Gurmukh Prakash, Sant Gurbachan Singh Bhindranwale

ਬਾਬਾ ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਦਸਮੇਸ ਕੀ ਕੇ ਪਹਿਰ ਅਕਾਲ ਬਾਣਾ ਆਏ ਗੁਰ ਤੀਰ ਹੈ ॥ Baba Fateh Singh, the prince of the Tenth Master, adorning the attire of the Deathless approached the Guru. ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਪੇਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਪੰਥ ਸੁਤ ਚਲੇ ਤੇਰਾ ਜੰਗੀ ਬਲਬੀਰ ਹੈ ॥ Sitting at...

Guru Kiyan Sakhiyan, Bhai Swaroop Singh Kaushish

After paying obeisance at various places including Damdama Sahib, they arrived at Anandgarh. They dismounted their horses and the priest presented the supplication. With the permission of Guru Ji, five he-goats were slaughtered with single strokes (jhatka)...

Guru Kiyan Sakhiyan, Bhai Swaroop Singh Kaushish

Guru Jee descended from the platform, holding him (Bhai Daram Singh) with his arm, took him to the first tent and ordered, “Hold this sword and exterminate this young he-goat.” On getting the order, with one stroke, he slaughtered (the he-goat). Outside,...

Asiatic Annual Register (1809)

Now becoming a Singh, he is a heterodox, and distinct from the Hindus by whom he is considered an apostate. He is not restricted in his diet, but is allowed, by the tenets of his new religion, to devour whatever food his appetite may prompt, excepting...

William Francklin (1805)

The Sikhs are remarkably fond of the flesh of the jungle hog, which they kill in chase: this food is allowable by their law. They likewise eat of mutton and fish; but these being unlawful the Brahmins will not partake, leaving those who chose to transgress...

John Griffiths (1794)

The Sikhs receive Proselytes of almost every cast, a point in which they differ most materially from the Hindus. To initiate Mohammedans into their mysteries, they prepare a Dish of Hogs legs, which the converts are obliged to partake of, previous to...

Sri Gur Panth Prakaash, Rattan Singh Bhangoo

All these Singhs (who volunteered to fight) were twenty two in strength, some of whom came earlier while others joined later. Neither any fort nor boundary wall they had for protection, except that they were too keen to make sacrifice in battle. So they...

Dabistan-e-Mazahib, Mohsin Fani (1650s)

Note: The below reference to Guru Hargobind Sahib is a contemporary eye witness account, so very valuable. The reference to earlier Gurus is clearly taken from hearsay as the author suggests the 6th Guru does not follow the precepts of the earlier Gurus....

Journals on Master Tara Singh

The Sikhs had a grievance that Jhatka meat was not allowed in any government institution whereas there was no restriction on the use of Halal meat. This was regarded as an act of discrimination against the Sikhs and they demanded that in all government...

The Tribune (1937)

Communal riots and the formation of Unity Conference provided a space for the three Sikhs Joginder Singh, Ujjal Singh and Baldev Singh to come together. The three leaders became a part of various deputations to appeal Sikandar Hayat Khan with Sikh point of...

Sri Gur Panth Prakaash, Rattan Singh Bhangoo

While Miri Singh was the son of (Baba) Kahan Singh, Sangat Singh was Lahora Singh Kalal’s son. While this wrestling bout was in progress near AKAAL BUNGA, All the (Tat Khalsa) Singhs were witnessing this wrestling match. Chaupai As soon as Miri Singh took the other’s...

Gurudwara Sri Quilla Mubarak Sahib

GURUDWARA SRI QILLA MUBARAK SAHIB is situated in the Distt City Batinda. It is situated inside old Batinda Fort, hence the name, Qilla Mubarak Sahib. SRI GURU GOBIND SINGH JI came to Bathinda via Bhagu. GURU SAHIB met Haaji Ratan, and had a discussion with him. GURU...

Parchian Paatshahi 10, Seva Daas

Once the Guru organised a Brahm Yagg. A large number of Brahmins and other guests joined. All kinds of dainties were served. The Yagg continued for many days. Rice puddings and sugar were used liberally. And maha parshad (meat) was also served. The Guru declared, "A...

Sri Gur Panth Prakaash, Rattan Singh Bhangoo

Jhatka was performed on a goat and its skin was removed. Immediately the Singhs made a nagara (battle drum) using its skin. SHARE GYAAN WITH THE SANGAT This is a truly panthic effort, we would be honoured to add your findings here. Please provide the exact reference...

SHARE GYAAN WITH THE SANGAT

This is a truly panthic effort, we would be honoured to add your findings here. Please provide the exact reference and content in either Gurmukhi or English. Puraatan ithihaas, puraatan rehit or Gurbaani is foundational. But if you have any other useful and relevant references we will certainly consider it.

13 + 1 =

Share This